XXVII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

Prezentujemy szczegółowy program XXVII Zjazdu PSSPS
oraz towarzyszącej Zjazdowi konferencji naukowej
pt. Środowisko i społeczność lokalna jako przestrzenie pracy socjalnej
19-20 października 2017 roku
Miejsce obrad: Aula Mykotoksyn
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30

Sekretariat Zjazdu: zjazd.pssps@ukw.edu.pl

Czytaj dalej

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego to święto obchodzone co roku 21 listopada. Zostało wprowadzone przez ustawę o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (art. 51.4.). Ustawa z 2004 roku (z późn. zm.) podtrzymała zapis o święcie (art. 121.4.)

XXVII Zjazd PSSPS w Bydgoszczy

Zapraszamy  teoretyków i praktyków realizujących działania w obszarach pracy socjalnej i pomocy społecznej do udziału w konferencji naukowej
pt.  Środowisko i społeczność lokalna jako przestrzenie pracy socjalnej
towarzyszącej XXVII Zjazdowi Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (PSSPS)
w Bydgoszczy, w dniach 19-20 października 2017 roku

Miejsce obrad: Aula Mykotoksyn
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30

Czytaj dalej

Konferencja naukowa „Niepełnosprawność w socjologii – socjologia niepełnosprawności”

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Niepełnosprawność w socjologii – socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 24-25 maja 2017. Celem konferencji jest refleksja nad rolą socjologii w badaniu zjawiska niepełnosprawności, a także dyskusja nad stanem badań. Czytaj dalej

Panel „Pracy socjalnej” na Kongresie Młodej Socjologii

Kongres Młodej Socjologii to ogólnopolska cykliczna konferencja naukowa skierowana do studentów i studentek wszystkich kierunków i typów studiów, zajmujących się tematyką socjologiczną lub z nią powiązanych. Ideą Kongresu jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń a także integracja młodego pokolenia badaczy i badaczek społecznych. Czytaj dalej

XXVI Zjazd PSSPS w Szczecinie „Trangresje w pracy socjalnej”

Zapraszamy  teoretyków i praktyków realizujących się w obszarach pomocy społecznej i pracy socjalnej do udziału w konferencji naukowej
pt. Transgresje w pracy socjalnej
towarzyszącej XXVI Zjazdowi  Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (PSSPS)
w dniach 27 -28 października 2016 roku
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny

Czytaj dalej

Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej

Szanowni Członkowie PSSPS!

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować o inicjatywie Zarządu PSSPS pod nazwą „Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej” (OTPS), który odbędzie się w dniach 11.04-16.04 2016 roku pod patronatem honorowym Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj dalej

Konferencja „Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych”

Konferencja Naukowa
Między bezpieczeństwem a wolnością.
Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych
Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.ipsir.uw.edu.pl/konferencja-2016